Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-07-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 62.9 dB0.0 dB0.0 dB63.5 dB61.9 dB 0.0 dB
2021-07-2764.8 dB00:43:5259.2 dB11:49:46 61.7 dB61.4 dB60.4 dB63.1 dB60.3 dB 67.8 dB
2021-07-2678.3 dB05:50:3558.1 dB06:35:34 60.9 dB60.8 dB60.7 dB61.9 dB60.0 dB 66.8 dB
2021-07-2566.5 dB07:51:3458.1 dB03:16:35 61.0 dB60.8 dB63.0 dB62.7 dB59.2 dB 67.0 dB
2021-07-2464.8 dB16:12:4058.2 dB06:05:30 61.7 dB62.1 dB62.5 dB63.2 dB59.7 dB 67.9 dB
2021-07-2368.3 dB15:49:0557.9 dB07:35:32 61.2 dB61.2 dB62.9 dB62.7 dB59.3 dB 67.2 dB
2021-07-2266.0 dB12:37:1139.1 dB10:14:37 61.5 dB61.5 dB62.5 dB62.8 dB60.1 dB 67.5 dB
2021-07-2173.8 dB09:42:2358.5 dB05:27:15 61.8 dB62.0 dB62.0 dB62.7 dB60.4 dB 68.0 dB
2021-07-2065.3 dB05:44:1437.1 dB13:30:47 61.2 dB60.0 dB62.5 dB62.7 dB46.8 dB 67.1 dB
2021-07-1974.5 dB01:18:1858.7 dB14:07:11 61.3 dB60.8 dB61.2 dB62.5 dB60.2 dB 67.3 dB
2021-07-1876.0 dB07:49:2558.8 dB09:30:36 61.0 dB60.9 dB60.2 dB62.6 dB60.1 dB 67.2 dB
2021-07-1782.8 dB07:01:1958.8 dB12:13:25 61.2 dB60.9 dB60.2 dB62.7 dB60.0 dB 67.3 dB
2021-07-1678.7 dB17:57:1059.1 dB13:05:01 61.5 dB60.9 dB60.9 dB63.0 dB60.1 dB 67.5 dB
2021-07-1574.9 dB05:54:5659.0 dB10:53:17 61.7 dB60.9 dB60.9 dB63.2 dB60.1 dB 67.7 dB
2021-07-1472.0 dB17:52:4359.3 dB12:04:25 61.7 dB60.9 dB60.6 dB63.3 dB60.1 dB 67.6 dB
2021-07-1369.8 dB17:57:0559.1 dB12:40:18 61.5 dB60.9 dB61.9 dB62.6 dB60.2 dB 67.4 dB
2021-07-1270.0 dB11:43:5558.7 dB14:04:36 61.3 dB61.0 dB62.2 dB62.5 dB60.1 dB 67.3 dB
2021-07-1176.8 dB06:37:4658.5 dB05:56:28 61.2 dB61.1 dB62.2 dB62.5 dB60.0 dB 67.3 dB
2021-07-1071.2 dB16:03:4258.9 dB05:18:46 61.4 dB61.2 dB62.5 dB62.5 dB60.2 dB 67.5 dB
2021-07-0979.3 dB05:52:4559.2 dB12:42:21 61.4 dB61.0 dB61.5 dB62.9 dB60.4 dB 67.5 dB
2021-07-0869.5 dB06:57:1658.9 dB11:20:41 61.4 dB60.9 dB61.4 dB62.4 dB60.4 dB 67.4 dB
2021-07-0770.7 dB02:17:0159.0 dB12:09:44 61.4 dB61.0 dB61.6 dB62.6 dB60.4 dB 67.3 dB
2021-07-0670.8 dB13:19:2258.6 dB06:46:46 61.0 dB61.0 dB61.7 dB62.0 dB59.7 dB 67.0 dB
2021-07-0570.7 dB06:32:1358.4 dB07:17:54 61.1 dB60.9 dB62.9 dB62.8 dB59.8 dB 67.2 dB
2021-07-0466.1 dB05:15:4258.4 dB00:02:14 61.3 dB61.9 dB62.4 dB63.3 dB59.2 dB 67.6 dB
2021-07-0367.7 dB11:27:1958.1 dB04:27:16 60.5 dB60.8 dB60.4 dB61.5 dB59.3 dB 66.8 dB
2021-07-0273.1 dB15:30:2859.0 dB03:34:49 61.8 dB62.0 dB62.8 dB62.9 dB60.3 dB 68.0 dB
2021-07-0185.3 dB18:18:4559.1 dB09:49:34 62.3 dB61.6 dB62.4 dB63.4 dB60.2 dB 68.3 dB
2021-06-3068.7 dB05:08:5459.4 dB10:05:51 61.8 dB61.0 dB60.9 dB63.2 dB60.3 dB 67.8 dB
2021-06-2969.2 dB15:19:0859.0 dB13:29:59 61.3 dB61.0 dB61.2 dB62.5 dB60.4 dB 67.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2021-07-28  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 62.9 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 63.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.