Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-02-0364.3 dB10:20:5258.6 dB08:53:31 61.5 dB61.9 dB0.0 dB62.7 dB61.0 dB 70.9 dB
2023-02-0265.5 dB17:35:0759.3 dB17:42:57 62.1 dB62.5 dB61.4 dB63.0 dB61.3 dB 68.4 dB
2023-02-0176.9 dB17:54:1659.3 dB01:07:24 62.1 dB62.2 dB62.2 dB62.6 dB61.4 dB 68.2 dB
2023-01-3165.9 dB11:07:4559.0 dB16:24:54 61.8 dB62.0 dB61.4 dB62.7 dB61.2 dB 68.0 dB
2023-01-3072.8 dB06:33:3259.4 dB04:14:31 61.8 dB61.8 dB62.6 dB62.6 dB61.1 dB 67.9 dB
2023-01-2965.4 dB14:55:5459.4 dB11:57:45 61.6 dB61.6 dB61.8 dB62.1 dB61.2 dB 67.7 dB
2023-01-2871.4 dB06:40:1259.0 dB09:34:05 61.9 dB62.2 dB61.8 dB62.6 dB61.2 dB 68.1 dB
2023-01-2764.5 dB14:15:5359.8 dB05:47:27 61.5 dB61.4 dB61.3 dB61.9 dB61.1 dB 67.6 dB
2023-01-2672.4 dB08:51:2460.0 dB07:05:05 62.5 dB62.4 dB62.4 dB63.0 dB62.0 dB 68.6 dB
2023-01-2568.5 dB13:58:1160.6 dB01:08:00 62.6 dB62.8 dB62.9 dB63.0 dB62.1 dB 68.8 dB
2023-01-2476.4 dB11:27:3540.5 dB11:12:29 61.4 dB61.2 dB61.9 dB62.2 dB60.5 dB 67.5 dB
2023-01-2369.9 dB12:30:4458.7 dB08:23:09 61.4 dB61.2 dB62.8 dB62.9 dB60.1 dB 67.4 dB
2023-01-2272.8 dB10:32:4559.1 dB17:55:44 61.0 dB61.2 dB61.0 dB61.6 dB60.3 dB 67.2 dB
2023-01-2174.3 dB10:04:0158.9 dB11:39:05 61.3 dB61.3 dB61.2 dB62.0 dB60.5 dB 67.4 dB
2023-01-2071.4 dB10:19:5959.0 dB15:10:57 61.3 dB61.1 dB60.9 dB62.1 dB60.4 dB 67.4 dB
2023-01-1982.2 dB09:59:4458.4 dB16:25:18 61.4 dB61.3 dB60.6 dB62.2 dB60.5 dB 67.5 dB
2023-01-1876.2 dB10:01:3958.8 dB10:48:12 61.7 dB61.5 dB62.0 dB62.4 dB60.8 dB 67.8 dB
2023-01-1770.5 dB00:12:1759.0 dB11:21:12 61.7 dB61.5 dB61.8 dB62.2 dB60.8 dB 67.8 dB
2023-01-1665.6 dB09:24:3259.1 dB10:51:54 61.3 dB61.5 dB60.9 dB62.1 dB60.7 dB 67.5 dB
2023-01-1568.2 dB07:21:3959.6 dB10:40:36 61.5 dB61.8 dB60.9 dB62.7 dB60.7 dB 67.7 dB
2023-01-1470.0 dB09:59:4159.8 dB01:11:44 61.8 dB62.4 dB60.8 dB63.1 dB60.7 dB 68.0 dB
2023-01-1368.5 dB10:07:5559.4 dB11:05:13 61.9 dB62.2 dB61.5 dB63.0 dB61.0 dB 68.2 dB
2023-01-1269.0 dB14:56:2959.5 dB13:02:34 61.1 dB61.0 dB61.1 dB61.4 dB60.6 dB 67.1 dB
2023-01-1166.6 dB17:56:2159.7 dB15:25:23 64.4 dB61.3 dB70.1 dB62.4 dB60.8 dB 70.3 dB
2023-01-1070.1 dB17:20:4659.9 dB00:02:59 62.0 dB62.4 dB61.6 dB62.8 dB61.2 dB 68.2 dB
2023-01-0975.0 dB09:14:1959.6 dB10:12:26 61.8 dB61.5 dB61.1 dB62.8 dB60.9 dB 67.9 dB
2023-01-0867.2 dB14:51:2559.0 dB13:41:21 61.5 dB61.5 dB61.1 dB62.2 dB60.5 dB 67.6 dB
2023-01-0774.4 dB15:23:1759.6 dB13:19:25 61.7 dB61.7 dB61.0 dB62.6 dB60.7 dB 67.8 dB
2023-01-0671.1 dB08:51:3458.9 dB12:08:45 61.8 dB61.6 dB61.4 dB62.8 dB60.6 dB 67.9 dB
2023-01-0572.3 dB17:54:4859.1 dB13:32:36 62.2 dB61.9 dB61.8 dB63.1 dB60.9 dB 68.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2023-02-03  L24 = 70.9 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 61.5 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 61.9 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 64.3 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 58.6 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 62.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.