Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-07-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-220.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-210.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-200.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-190.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-170.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-150.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-07-1460.2 dB10:09:2641.9 dB10:54:05 46.9 dB46.9 dB0.0 dB48.6 dB45.1 dB 0.0 dB
2021-07-1366.7 dB05:44:5841.8 dB00:21:15 52.0 dB49.6 dB0.0 dB53.9 dB48.4 dB 0.0 dB
2021-07-1272.3 dB12:50:5437.2 dB11:53:56 49.9 dB48.2 dB49.8 dB52.8 dB45.7 dB 55.7 dB
2021-07-1169.3 dB10:23:2537.6 dB11:08:42 48.9 dB47.4 dB48.4 dB52.0 dB43.6 dB 54.7 dB
2021-07-1069.6 dB12:14:5836.9 dB18:19:30 48.1 dB47.0 dB48.9 dB50.7 dB44.3 dB 54.1 dB
2021-07-0976.0 dB17:35:2638.7 dB00:42:24 51.0 dB50.1 dB51.1 dB53.6 dB45.6 dB 57.0 dB
2021-07-0876.2 dB06:06:2138.4 dB14:21:31 49.9 dB48.4 dB48.8 dB53.1 dB45.5 dB 55.8 dB
2021-07-0774.0 dB17:23:5636.7 dB12:20:25 50.0 dB47.1 dB48.5 dB53.2 dB42.2 dB 55.6 dB
2021-07-0670.1 dB07:09:0237.3 dB11:28:46 50.6 dB47.8 dB49.7 dB53.5 dB43.2 dB 56.2 dB
2021-07-0567.3 dB06:39:0939.3 dB14:08:00 50.2 dB48.0 dB51.9 dB53.0 dB45.5 dB 56.1 dB
2021-07-0471.8 dB11:04:5738.7 dB18:24:49 50.6 dB48.8 dB50.4 dB53.0 dB45.6 dB 56.4 dB
2021-07-0374.5 dB07:33:3739.6 dB00:38:50 50.9 dB50.4 dB51.0 dB53.4 dB45.6 dB 56.8 dB
2021-07-0272.2 dB15:38:0738.8 dB12:06:15 50.3 dB49.2 dB49.8 dB53.2 dB46.2 dB 56.4 dB
2021-07-0182.1 dB18:19:1539.5 dB11:22:24 52.6 dB53.5 dB50.0 dB53.2 dB46.2 dB 59.0 dB
2021-06-3068.7 dB07:28:4537.5 dB01:02:55 49.7 dB49.8 dB47.8 dB51.9 dB44.8 dB 55.8 dB
2021-06-2973.7 dB17:32:4138.9 dB00:55:47 50.2 dB49.7 dB51.1 dB52.3 dB45.3 dB 56.3 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2021-07-28  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = N/A dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.