Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-02-0377.6 dB07:40:2643.0 dB10:18:04 51.0 dB51.1 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 60.4 dB
2023-02-0285.0 dB07:26:3040.8 dB01:02:46 51.1 dB51.6 dB53.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.3 dB
2023-02-0176.4 dB07:30:5042.7 dB01:03:08 51.1 dB51.9 dB52.0 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2023-01-3172.1 dB00:16:3342.5 dB12:02:43 51.0 dB50.4 dB50.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.0 dB
2023-01-3094.3 dB08:50:1642.4 dB01:03:00 50.5 dB54.1 dB49.7 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2023-01-2973.9 dB10:35:2942.5 dB11:02:43 50.5 dB49.9 dB49.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.5 dB
2023-01-2875.0 dB17:56:1643.0 dB10:03:03 50.2 dB50.1 dB50.3 dB0.0 dB0.0 dB 56.3 dB
2023-01-2771.5 dB07:45:0839.8 dB09:03:15 51.2 dB51.0 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.3 dB
2023-01-2674.2 dB14:50:2141.0 dB02:02:48 48.5 dB50.1 dB50.6 dB0.0 dB0.0 dB 54.9 dB
2023-01-2575.8 dB17:52:4244.1 dB09:02:57 51.2 dB52.1 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 57.5 dB
2023-01-2473.0 dB10:02:2444.4 dB08:03:01 50.6 dB51.7 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB 56.9 dB
2023-01-2377.3 dB00:09:4142.1 dB08:02:43 50.0 dB50.1 dB50.1 dB0.0 dB0.0 dB 56.1 dB
2023-01-2273.0 dB08:47:2240.5 dB02:02:58 48.8 dB49.8 dB49.6 dB0.0 dB0.0 dB 55.1 dB
2023-01-2181.6 dB13:26:1840.9 dB03:02:44 48.7 dB50.1 dB48.9 dB0.0 dB0.0 dB 55.1 dB
2023-01-2065.7 dB15:37:1643.5 dB12:44:05 0.0 dB52.1 dB51.5 dB0.0 dB0.0 dB 49.9 dB
2023-01-190.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-180.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-170.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-160.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-150.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-140.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-130.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-120.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-100.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-0981.9 dB08:49:0743.2 dB02:03:16 51.1 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2023-01-0867.5 dB12:44:0344.3 dB08:03:20 50.7 dB50.8 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 56.8 dB
2023-01-0773.0 dB07:35:2643.5 dB08:03:32 50.2 dB50.6 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 56.4 dB
2023-01-0676.0 dB07:36:0542.9 dB12:03:31 50.7 dB53.0 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.3 dB
2023-01-0572.0 dB00:23:3940.9 dB11:54:45 48.6 dB49.4 dB49.3 dB0.0 dB0.0 dB 54.9 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2023-02-03  L24 = 60.4 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 51.0 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 51.1 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 77.6 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 43.0 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.