Избор на период за генериране на файл

Измервания за 2023-02-03
id Time Conc_MG_M3 Flow AT BP RHi BV Alarm


Показатели от последния час на 2023-02-03:  Conc_MG_M3 = 1 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = 0.4 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 5.0 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 93121 BPАтмосферно налягане

  RHi = 33.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред