Избор на период за генериране на файл

Измервания за 2021-07-28
id Time Conc_MG_M3 Flow AT BP RHi BV Alarm


Показатели от последния час на 2021-07-28:  Conc_MG_M3 = 11 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 17.6 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 93297 BPАтмосферно налягане

  RHi = 49.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.3 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред